Regulamin


1 - Korzystając z serwisu 4u.cool lub subdomen z końcówką: .4u.cool rozumiesz i zgadzasz się z regulaminem.

2 - Wysyłając ogłoszenie, wiadomość, czy też informacje do podmiotu prawnego 4u.cool zgadzasz się z regulaminem.

3 - Przesłane ogłoszenie może zostać zweryfikowane poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

4 - Przesłane ogłoszenie może zostać umieszczone w ogłoszeniach oraz w dostępnym miejscu na naszym serwisie lub subdomenach tematycznych z końcówką .4u.cool .

5 - Usunięcie ogłoszenia może zostać spowodowane naruszeniem praw lub regulaminu.

6 - Zastrzegamy prawo do 3 miesięcy na usunięcie ogłoszenia, od otrzymania informacji z prośbą o usunięcie.

7 - Ogłoszenie może zostać nie opublikowane lub usunięte jeżeli będzie naruszać wewnętrzne lub moralne zasady. 

8 - Wysyłając wiadomość do podmiotu prawnego: 4u.cool lub jego subdomen zgadzasz się z regulaminem oraz z tym, że możesz otrzymać informację zwrotną.

9 - Serwis 4u.cool lub jego subdomeny czy też podstrony może zostać serwisowany, zmieniany, aktualizowany co może skutkowprzerwami w publikacji.

10 - Regulamin może ulec zmianom oraz poprawką.

11 - Cała zawartość na domenie: 4u.cool czy też wszystkie subdomeny z końcówką: .4u.cool są chronione Europejskim Unijnym Prawem

12 - Obserwowanie witryny internetowej: 4u.cool lub subdomen z końcówką: .4u.cool poprzez programy internetowe jest zabronione.

13 - Cała zawartość wszystkich podmiotów podlegających pod: 4u.cool ma wartość. Cała wartość jak i zyski z reklam, czy też innych możliwości, jest opodatkowana na terenie Unii Europejskiej.


Tutaj znajdziesz całą technologie plików cookie


Dokładamy starań aby informacje zawarte na stronie 4u.cool były rzetelne, jednak z czasem dane się zmieniają. Jeżeli masz wątpliwości co do zawartych wiadomości na naszej stronie, skontaktuj się z odpowiedzialnymi instytucjami. 

Tax book identification number for 2023 

Podatkowość prowadzona na terenie Unii Europejskiej.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Artykuł 11

1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

4U.COOL - Dla Ciebie Cool

4U.COOL - For You Cool International Network

4u - jest rozumiane z angielskiego for you, czyli znaczy to, dla ciebie.

cool - oznacza coś fajnego, posiada różne znaczenia, świetne, odjazdowe, wspaniałe, doskonałe lub też spoko.


Zapraszamy

4U